Prøv den politiske quiz
+

Liberal Democratic’s politikk i immigration spørsmål

Kandidater

emner

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

LD>LD  Partiets støttebaseJa, men etter de er ferdig med soningen

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

LD>LD  Partiets støttebaseJa, men den bør bare dekke veldig grunnleggende og enkle emner

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Skal innvandrere til Israel få lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Israel?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære den israelske språket?

LD>LD  Partiets støttebaseNei


Hvor lik er din politiske tro på Liberal Democratic’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør Israel øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

LD>LD  Partiets støttebaseØke

Türk Norsk