Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Evet, ama sadece düşük gelirli emekliler için”

Cevabı içinde: Emeklilik ödemeleri emekli devlet işçiler için artırılmalıdır?

Bu tutumu tartışın...

English Türk