Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Ne, bunun yerine bir Avrupa askeri savunma sistemi oluşturmak gerekir”

Cevabı içinde: Hükümet artırmak ya da askeri harcamalarını azaltmak mıdır?

Bu tutumu tartışın...

English Türk