Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hükümet seni gördüğü takdirde Evet, çok tehlikeli bir uçağa sen bir silah satın almak mümkün olmamalıdır”

Cevabı içinde: "Uçuş listesinde" insanlar-meli var olmak bayrak satın alma silah ve mühimmat?

Bu tutumu tartışın...

English Türk