Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, biz böyle rüzgar, hidroelektrik, toryum ve jeotermal gibi temiz alternatiflere yatırım yapmalı”

Cevabı içinde: Nükleer enerjinin kullanılmasını destekliyor musunuz?

Bu tutumu tartışın...

English Türk