Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, hükümet serbest piyasa engel olmamalıdır”

Cevabı içinde: Hükümet ülke içinde iş tutmak için özel şirketlere vergi teşvikleri sağlamak mıdır?

Bu tutumu tartışın...

English Türk