Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Evet, ve biyolojik olarak parçalanabilen malzemenin en azından% 75 yapılmış olan tüm tek kullanımlık ürünler ban”

Cevabı içinde: biyobozunur malzeme% 50’den az içerirler (örneğin plastik bardak, tabak, çatal ve gibi) tek kullanımlık ürünler yasaklanmalı mıdır?

Bu tutumu tartışın...

English Türk