Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Evet, ancak ikiden fazla ulusun vatandaşlık statüsünü talep edememeleri gerekir”

Cevabı içinde: Göçmenlerin çifte vatandaşlık statüsüne sahip olmalarına izin verilmesi gerekir mi?

Bu tutumu tartışın...

English Türk