Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, ürünlerini yapmak için ucuz kaynakları ithal eden imalat işletmelerimize zarar verebilir”

Cevabı içinde: Hükümet, ülkeye ithal edilen ürünler için tarifeler eklemeli veya artırmalıdır mı?

Bu tutumu tartışın...

English Türk