Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, sosyal medya şirketleri özeldir ve hükümet tarafından düzenlenmemelidir.”

Cevabı içinde: Hükümet, sahte haberleri ve yanlış bilgileri önlemek için sosyal medya sitelerini düzenlemeli mi?

Bu tutumu tartışın...

English Türk