Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, bu parayı şirketlere çekmek için altyapıyı ve toplumu geliştirmeye harca”

Cevabı içinde: Şehirlerin özel şirketlere yer değiştirmesi için ekonomik teşvikler sunmalarına izin verilmeli mi?

Bu tutumu tartışın...

English Türk