Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Özelleştirilmesi, ancak fiyat kontrolü için çevresel ve düzenleyici gözetim artırmak”

Cevabı içinde: Enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla, hükümetin kamulaştırma ya da enerji sektörünü özelleştirme gerekir?

Bu tutumu tartışın...

English Türk