Prøv den politiske quiz
+

Liberal-demokratisk plattformen og politikk

Kandidater

emner

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

LD>LD  Partiets støttebaseJa, og juster den hvert år i overensstemmelse med inflasjonen

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

LD>LD  Partiets støttebaseNei, ansett heller profesjonelle sikkerhetsvakter

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

LD>LD  Partiets støttebaseJa, men etter de er ferdig med soningen

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

LD>LD  Partiets støttebaseJa


Hvor lik er din politiske tro på Liberal Democratic’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

LD>LD  Partiets støttebaseJa, og gi mer motivasjon til alternativ energiproduksjon

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

LD>LD  Partiets støttebaseJa, alle bør motta en inntekt som dekker grunnleggende behov som mat og husly

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

LD>LD  Partiets støttebaseJa, men den bør bare dekke veldig grunnleggende og enkle emner

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

LD>LD  Partiets støttebaseJa, men kun for dødelige smittsomme sykdommer

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

LD>LD  Partiets støttebaseJa, men deres identitet må bli bekreftet privat av kvinnelig personell.

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

LD>LD  Partiets støttebaseNei, et globalt frihandelssystem er bedre for våre virksomheter og forbrukere

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Av partistøtte

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen?

LD>LD  Partiets støttebaseNei, finansiering bør komme fra sine medlemmer

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

LD>LD  Partiets støttebaseNei, øk forbrukerinsentivene til å resirkulere disse produktene i stedet

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det israelske flagget?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Bør Israel godta flyktninger fra Syria?

LD>LD  Partiets støttebaseJa, men bare etter grundige bakgrunnssjekker og kontinuerlig overvåkning for å være sikker på at de ikke har tilknytninger til terrorisme

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

LD>LD  Partiets støttebaseJa, bortsett fra straffedømte som er dømt for drap eller voldelige forbrytelser

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Israel, har rett til å stemme?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

LD>LD  Partiets støttebaseNei, denne typen donasjoner blir bare til bestikkelser

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Skal innvandrere til Israel få lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Israel?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

LD>LD  Partiets støttebaseMindre, og det bør ikke være noen privatisering av helseindustrien.

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære den israelske språket?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Bør Israel øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

LD>LD  Partiets støttebaseRedusere

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

LD>LD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Bør Israel øke eller redusere militære utgifter?

LD>LD  Partiets støttebaseRedusere

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

LD>LD  Partiets støttebaseSkader

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

LD>LD  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

LD>LD  Partiets støttebaseNei, men avkriminaliser narkotika som har medisinske fordeler, slik som marihuana

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør Israel øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

LD>LD  Partiets støttebaseØke

Türk Norsk