Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, sermaye kazançları vergisi artan ekonomide yatırım sınırlayacaktır”

Cevabı içinde: Devlet hisse senedi, tahvil ve gayrimenkul satışından elde edilen kazançları üzerindeki vergi oranını artırmak mıdır?

Bu tutumu tartışın...

English Türk