Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, ve mevcut hükümet aşırı düzenleyen işletmeler ise”

Cevabı içinde: Hükümet, karbon emisyonlarını azaltmak için işletmelere çevre düzenlemeleri artırmak mıdır?

Bu tutumu tartışın...

English Türk