Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Evet, ama eşcinsel törenleri reddetme Kilisenin hakkı izin”

Cevabı içinde: Eğer aynı cinsiyetten evliliğin yasallaştırılması destekliyor musunuz?

Bu tutumu tartışın...

English Türk